Projecte EXTRA

Versión para impresiónVersión PDF

El projecte EXTRA se centra en les condicions que afavoreixen que el personal investigador faça recerca d’alta qualitat científica alhora que transfereix coneixements a altres agents socials.

La premissa és que l’augment de comprensió de les complementarietats entre l’excel·lència científica i la transferència de coneixement podria millorar l’impacte econòmic i social de la recerca científica.

El projecte examina una població de científics espanyols d’un ampli ventall de disciplines acadèmiques (des de ciències experimentals, biomedicina i enginyeria fins a ciències socials i humanitats) a fi de garantir un enfocament transversal d’aquest estudi a diverses comunitats epistèmiques.

L’estudi, que combina mètodes qualitatius i quantitatius, analitza tant dades secundàries (bibliomètriques i curriculars) com dades primàries, obtingudes mitjançant una enquesta a gran escala i entrevistes semiestructurades.

Es preveu, igualment, la interacció amb diversos col·lectius interessats a fi d’incorporar els seus punts de vista al projecte i compartir els resultats que es vagen generant.

L'excel·lència científica i la transferència de coneixement, es requereixen mútuament? Factors organitzatius, antecedents individuals i impacte social.

Acrònim: EXTRA
Referència
: CSO2013-48053-R
2015 – 2017
Finançat pel Pla nacional d’R+D+I