Pasar al contenido principal

Carmel Ferragut Domingo, María Luz López Terrada

.

Additional data

Año de publicación 2017
Revista Afers: fulls de recerca i pensament
Referencia Carmel Ferragut Domingo, María Luz López Terrada (), . Afers: fulls de recerca i pensament, 32, p. 119