Skip to main content

Si és del seu interés treballar amb nosaltres, hi ha diverses convocatòries de finançament a les quals es pot presentar; bé sota la supervisió del personal d'INGENIO o bé com a investigador autònom. Oferim ajuda per a la redacció de propostes de projectes i per a la coordinació amb el personal de suport de la UPV i del CSIC. A continuació, s'indiquen alguns exemples de convocatòries competitives. Si vol presentar la seua candidatura per a un lloc de treball en INGENIO, consulte les ofertes en curs.

Finançament internacional

Existeixen dues fonts principals de finançament a nivell Europeu per als investigadors individuals: el programa Marie Slodowska Curie i els projectes del Consell Europeu d'Investigació. Per a postular, necessita redactar una proposta de projecte, seguint la guia de la convocatòria i enviar-la a través del Portal Corresponent. Per a presentar la seua candidatura per a una beca Marie Curie, primer ha d'identificar i contactar amb un/a possible supervisor/a en INGENIO. Si necessita ajuda, o bé té qualsevol dubte, per favor, contacte amb nosaltres a través d'aquest correu electrònic: info@ingenio.upv.es. El departament de Programes Europeus del CSIC pot oferir-li suport addicional: programas.europeos@csic.es.

Beques individuals de Marie Skłodowska-Curie

Aquests contractes estan oberts al personal investigador postdoctoral que vulga prosseguir la seua formació treballant a l'estranger. Existeixen dos tipus de beques:

 • Beques europees
  • Obertes als investigadors que es desplacen dins d'Europa, així com als quals vénen d'altres parts del món.
  • Pot utilitzar-se per a reiniciar una carrera d'investigació després d'una pausa, com la baixa per maternitat o paternitat.
  • Pot ajudar als investigadors que tornen a Europa des de l'estranger a trobar un nou lloc.
  • Tenen una duració d'un o dos anys.
 • Beques globals
  • Financen llocs fora d'Europa per a investigadors amb seu a la UE o en països associats.
  • Tenen una duració de dos i tres anys.
  • L'investigador ha de tornar a una organització amb seu a la UE o als països associats durant un període d'un any.

lloc web oficial de la Comissió Europea (en anglés).

Beques del Consell Europeu d'Investigació (ERC)

Els projectes del Consell Europeu d'Investigació són els contractes d'investigació més prestigiosos d'Europa. Es concedeixen per concurs obert a projectes encapçalats per investigadors postdoctorals i amb més experiència, independentment dels seus orígens, que treballen o desitgen traslladar-se a Europa. Segons l'ERC, l'únic criteri de selecció és l'excel·lència científica. Existeixen tres tipus de subvencions de l'ERC per a investigadors individuals:

 • Starting Grants: Projectes d'inici per a investigadors amb entre 2 i 7 anys d'experiència des de la finalització del seu doctorat;
 • Consolidator Grants: Projectes de consolidació per a investigadors amb entre 7 i 12 anys d'experiència des de la finalització del seu doctorat;
 • Advanced Grants: Projectes avançats per a investigadors que tenen un historial d'assoliments significatius en investigació en els últims 10 anys.

El Consell Europeu d'Investigació també concedeix beques de prova de concepte(Proof of Concept Grants), per a investigadors que vulguen explorar el potencial comercial o social del seu treball, i beques de sinergia (Synergy Grants), que es concedeixen a entre dos i quatre investigadors principals (IP) que treballen junts per a abordar problemes d'investigació ambiciosos.

Més informació en la pàgina web oficial del Consell Europeu d'Investigació (en anglès).

Oportunitats nacionals de finançament

Existeixen diverses ajudes individuals d'investigació concedides pel govern espanyol i el valencià, cadascuna d'elles destinada a una etapa diferent de la carrera investigadora. La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) ha elaborat un resum de les oportunitats disponibles (en anglès). Les principals ajudes espanyoles s'esmenten a continuació. Si desitja obtindre més informació sobre aquestes oportunitats o necessita suport en la preparació d'una sol·licitud, per favor escriga a: info@ingenio.upv.es.

 • Juan de la Cierva - Formació: Contracte postdoctoral de dos anys, disponible per a investigadors amb fins a dos anys d'experiència després d'acabar el seu doctorat.
 • Juan de la Cierva – Incorporació: Contracte postdoctoral de tres anys disponible per a investigadors que tinguen entre 2 i 4 anys d'experiència després d'acabar el seu doctorat.
 • Ramon i Cajal: Contracte postdoctoral de cinc anys disponible per a investigadors que tinguen entre 3 i 10 anys d'experiència després d'acabar el seu doctorat.