Skip to main content

Els processos administratius rellevants per a un sol·licitant individual depenen en part de la seua nacionalitat.

Nota: les informacions oferides a continuació només estan oferides a manera d'orientació, caldria confirmar-les amb les autoritats espanyoles.

Qüestions administratives per a sol·licitants de la UE

Les persones que tinguen la ciutadania dels països de la Unió Europea poden sol·licitar qualsevol oportunitat de finançament a Espanya i hi poden viatjar lliurement. Això no obstant, cal que porten a terme alguns procediments administratius.

  • NIE: totes les persones europees que vulguen treballar a Espanya han de tenir un número d'identitat d'estranger (NIE). Per a estades superiors a tres mesos, heu de registrar la residència a Espanya en el Registre de ciutadans de la Unió. Per a més informació, consulta l'Oficina d'Estrangeria.
  • Títols: qualsevol títol obtingut fora d'Espanya l'ha d'aprovar l'administració perquè puga ser reconegut (homologació). El Ministeri d'Educació s'encarrega del procés d'homologació dels graus i masters, mentre que les universitats s'encarreguen de l'homologació dels doctorats. Si en voleu més informació, podeu posar-vos en contacte amb el servei d'estrangeria de la UPV o consultar la página de la UIMP.
  • Altres formalitats: els permisos de conduir, l'assegurança de cotxe i altres documents són reconeguts arreu de la Unió Europea. A més, els ciutadans de la UE tenen els mateixos drets a l'assistència sanitària que les ciutadans assegurats a Espanya. Podeu trobar-ne més detalls en el portal Your Europe.

Qüestions administratives per als sol·licitants no pertanyents a la UE

Les persones sol·licitants que siguen nacionals d'un país que no pertanga a la UE han d'ocupar-se de qüestions administratives específiques, a més dels punts ja plantejats en l'apartat anterior i que també són rellevants. Ací identifiquem alguns aspectes clau d'aquest procés. Si en voleu més informació, heu de posar-vos en contacte amb la delegació del Gobern de Espanya en València i amb la Oficina d'Estrangería de la UPV.

  • Visat: heu de comprovar els requisits per a obtenir un visat espanyol del vostre país, en funció de la duració i del motiu de l'estada (estudiant, treball, etc.). Aquesta informació està disponible en línea o en els serveis consulars disponibles al vostre país.
  • NIE: totes les persones estrangeres que vulguen treballar a Espanya han de tenir un número d'identitat d'estranger (NIE).
  • El reconeixement dels títols acadèmics requereix una postil·la segons el Conveni de la Haia, a més del procés d'homologació.
  • Altres documents, com ara el permís de conduir, també poden ser vàlids a Espanya o no, depenent del vostre país d'origen i de la duració de la vostra estada. Podeu trobar més informació sobre permisos de conduir en línea.

Per a més informació, consulte l'Oficina d'Estrangeria.