Skip to main content

Els processos administratius rellevants per a un sol·licitant individual depenen en part de la seua nacionalitat.

Nota: les informacions oferides a continuació només estan oferides a manera d'orientació, hauria de confirmar-les a les autoritats espanyoles.

Qüestions administratives per a sol·licitants de la UE

Els ciutadans dels països de la Unió Europea poden presentar-se a qualsevol convocatòria a Espanya i poden viatjar lliurement al país. No obstant això, per a residir a Espanya, han de fer algunes gestions administratives.

  • NIE: tots els europeus que vulguen treballar a Espanya han de tindre un número d'identitat d'estranger (NIE). Per a estades superiors a tres mesos, ha de registrar la seua residència a Espanya en el Registre de ciutadans de la Unió. Per a més informació, consulta l'Oficina d'Estrangeria.
  • Títols: per a poder treballar a Espanya, qualsevol títol obtingut fora del país ha de ser validat per l'administració (homologació). El Ministeri d'Educació s'encarrega del procés d'homologació dels graus i màsters, mentre que les Universitats s'encarreguen de l'homologació dels Doctorats. Per a més informació, pot consultar el servei d'estrangeria de la UPV o la pàgina de la UIMP.
  • Altres formalitats: els permisos de conduir, l'assegurança de cotxe i altres documents són reconeguts en tota la Unió Europea. A més, els ciutadans de la UE tenen els mateixos drets a l'assistència sanitària que els ciutadans assegurats a Espanya. Pot trobar més detalls en el portal Your Europe.

Qüestions administratives per als sol·licitants no pertanyents a la UE

Els sol·licitants nacionals d'un país que no pertanga a la UE hauran de fer tràmits addicionals als especificats per al cas dels ciutadans de la UE. Ací identifiquem alguns requisits clau d'aquest procés. Per a més informació, ha de posar-se en contacte amb la delegació del Gobern de Espanya en València i amb l'Oficina d'Estrangería de la UPV.

  • Visat: ha de comprovar els requisits per a poder entrar a Espanya per als ciutadans del seu país, en funció de la duració i del motiu de l'estada (estudiant, treball, etc.). Aquesta informació està disponible en línia o en els serveis consulars disponibles al seu país.
  • NIE: totes les persones estrangeres que vulguen treballar a Espanya han de tenir un número d'identitat d'estranger (NIE).
  • El reconeixement dels títols acadèmics requereix una Postil·la segons el Conveni de la Haia, a més del procés d'homologació.
  • Altres documents, com el permís de conduir, també poden o no ser vàlids a Espanya, depenent del seu país d'origen i de la duració de la seua estada. En el cas del permís de conduir, pot trobar més informació en línea.

Per a més informació, consulte l'Oficina d'Estrangeria.