Skip to main content

Estudis i desenvolupament d'un programa de doctorat en INGENIO

INGENIO (CSIC-UPV) ofereix la possibilitat de desenvolupar un projecte d'investigació que condueix al títol de doctor. Aquelles persones interessades podran desenvolupar el seu treball baix la supervisió del personal investigador de l'Institut. El candidat o candidata ha de posseir un títol de màster oficial -o grau equivalent amb la suficiència investigadora- en alguna de les àrees del coneixement d'interés per a l'Institut, així com demostrar un excel·lent nivell d'anglés. Amb caràcter general, l'estudiantat de doctorat d'INGENIO es vincularà amb l'Institut a través d'algun dels Programes de Doctorat de la Universitat Politècnica de València (UPV), existint la possibilitat que el seu treball de recerca siga codirigit per professors de la pròpia universitat o una altra, nacional o estrangera. L'actual normativa sobre els estudis de doctorat en la UPV, així com una altra informació suplementària d'interés, es poden trobar en el següent enllaç. És possible desenvolupar la tesi doctoral en anglés. Això atorga al candidat l'esment internacional del seu títol de doctor, sempre que es complisquen els requisits addicionals en la defensa de la tesi. Addicionalment, l'estudiantat de doctorat que està desenvolupant la seua tesi en altres institucions, també té la possibilitat de realitzar estades en INGENIO per períodes de temps prefixats.

Amb caràcter general, qualsevol títol o grau universitari que possibilita la realització d'estudis de doctorat a un estudiant al seu país d'origen, serà acceptat per a inscriure's a l'Escola de Doctorat de la UPV. És possible que existeixen condicions especials per a aquelles persones que procedisquen d'un país que no siga membre de la Unió Europea. En cas d'existir, convé conéixer-les anticipadament per a ser acceptats com a estudiants de doctorat en la UPV.

La informació relativa als costos de matriculació per als estudiants de doctorat de la UPV es pot consultar a través de l’següent enllaç. És una pràctica habitual en INGENIO que els estudiants de doctorat de l'institut contribuïsquen de manera remunerada a les activitats d'investigació i formació que són desenvolupades pel personal del centre. En tot cas, INGENIO no ofereix beques per a la realització dels estudis de doctorat i qualsevol sol·licitant ha de tindre en compte que haurà de costejar-se tant els seus estudis com l'estada.

Recursos i infraestructures

L'estudiantat de doctorat d'INGENIO tindrà accés a les infraestructures d'investigació, tant del CSIC com de la UPV. Addicionalment, es poden beneficiar de tots els serveis (com ara la biblioteca central, instal·lacions esportives, assistència mèdica, etc.) que la UPV ofereix. A més, tenen a la seua disposició una oficina compartida amb altres investigadors de l'Institut, un espai que facilita la seua integració en les activitats d'INGENIO. Així, l’Institut contribueix al desenvolupament de la carrera investigadora de l'estudiant mitjançant tres mecanismes principals: (1) ofereix seguiment i supervisió proporcionats pel personal investigador de l'Institut, (2) facilita l'accés a un grup d'investigació rellevant en les àrees d'interés per a l'estudiant, i (3) posa a la seua disposició la infraestructura tècnica i física necessària per a desenvolupar convenientment el seu projecte d'investigació.

Temes d'investigació

El personal investigador d'INGENIO treballa en una àmplia varietat de temes relacionats amb la innovació, desenvolupa investigació emprant metodologies tant qualitatives com quantitatives i forma part d'importants xarxes d'investigació a nivell global. Així, l'estudiantat de doctorat pot beneficiar-se de les nombroses oportunitats que aquest context ofereix. Igualment, s'espera que aquelles persones que siguen escollides per a realitzar el doctorat en INGENIO compartisquen les seues idees, contribuïsquen a les investigacions del grup i ajuden a definir un pla comú de treball.

Donades les restriccions d'espai i altres limitacions, INGENIO ha de procedir a un procés de selecció de les possibles candidatures. Els candidats i candidates que opten per realitzar la seua tesi en INGENIO hauran d'enviar una expressió d'interés que incloga una descripció concisa del tema d'investigació plantejat (un màxim de 2 pàgines), indicar el supervisor o supervisors preferits en l'Institut, un CV i el seu expedient acadèmic. Les candidatures preseleccionades rebran ajuda des d'INGENIO per a remetre les seues sol·licituds d'ingrés a l'Escola de Doctorat, així com per a completar la resta de procediments que hagen de realitzar les persones seleccionades per a regularitzar la seua situació.

Poden dirigir les seues preguntes relatives a la realització de la tesi doctoral en INGENIO remetent un correu electrònic a través del següent enllaç.

Personal investigador amb capacitat per a dirigir una tesi doctoral

Al següent llistat apareixen les àrees d'interés del personal investigador d'INGENIO amb capacitat per a dirigir una tesi doctoral. En tot cas, convé que el candidat o candidata es pose en contacte directament amb el possible director a través del correu electrònic.

Prof. Dr. Jordi Molas Gallart. Implementation, management and evaluation of science, technology and innovation policies. The role and functions of evaluation. Innovation processes in the military and security industries. The relationships between military and civilian innovation.

Dr. Fernando Jiménez-Sáez. S&T and Innovation policy design and evaluation. Analysis of Innovation Systems. Entrepreneurship and implications for the innovation process.

Dr. Davide Consoli. Empirical analysis (quantitative and/or qualitative) of the sources and effects of Technological change and Innovation. Specific areas of interest/expertise: Structural Change; Employment; Industry Dynamics; Institutions; Medical Innovation; Service Sectors; Sectoral case studies; Network analysis.

Dra. Adela García Aracil. Economics of Education: Human Development; Human, Social and Cultural Capital; Educational and Professional Competencies and Capabilities; Employability and Empowerment of the Youth; Role of Higher Education to the Economic, Social and Cultural Development; Modes of Teaching and Learning; Indicators to Assess Higher Education Institutions Performance.

Dra. Alejandra Boni. Human development, university, development education, international cooperation, project planning, grassroot social innovation, action research, technology in the field of development aid.

Dr. Joaquín M. Azagra-Caro. University-industry interaction. Academic patenting. Knowledge flows. Psychology of science. Representations of science.

Dr. José-Félix Lozano Aguilar. Theoretical foundation, implementation, and management of Business ethics and Corporate Social Responsibility. Analysis and development of Responsible Management Education and Higher Education Social Responsibility. Evaluation and proposal of Higher education´s programs for social cohesion.

Dr. Pablo D’Este. (I) Industrial dynamics and innovation, focusing on sources and barriers of innovation at firm level. (II) University-business interactions and academic entrepreneurship, examining their impact on academic and business performance. (II) Analysis of research networks and knowledge creation, with a particular focus on biomedical research and medical innovation.    

Dra. Carolina Cañibano Sánchez. Scientific and technical human capital, human resources for science and technology, mobility of researchers, science policy, science and technology indicators, economic theory of innovation.

Dr. Adrián Arias Díaz-Faes. Quantitative Science Studies; Scientometrics; Science Mapping; Network Analysis; Subauthorship Collaboration and Acknowledgements; Altmetrics; Medical Innovation; Sociology of Science.

Dr. Pedro Marques. Regional Development, Innovation and territory, Peripheral regions, Institutions and Public Policy, Territorial governance.

Dr. Richard Woolley. Sociology of science and technology, R&I policy studies, research assessment, research careers, responsible research and innovation.

Dr. Oscar J. Martín García. Social History, Social Movements Studies, International Relations, Cold War History, U.S. Foreign Policy, Public and Scientific Diplomacy, International Development.

Dr. José David Barberá Tomás. Medical Innovation, Critical Studies of Entrepreneurship, Artificial Intelligence, Eegional and Local Development.

Dr. Pablo Fernández Méndez. Theory and methodology of social-ecological systems (SES). Pathways to sustainability. Theories of the policy process including power and discursive factors. Earth Observation tools and spatial analysis. Co-design and knowledge co-production. Quantitative and qualitative approaches.