Skip to main content

La biblioteca d'INGENIO compta amb una col·lecció local d'aproximadament 3378 monografies, 409 memòries i informes i 53 títols de revistes. A més, alberga la biblioteca personal de Sr. Vicente Pérez Plaza, donada a l'Institut en 2001.

La biblioteca d'INGENIO està integrada en la Xarxa de Biblioteques del CSIC. Aquesta organització està formada per 78 biblioteques especialitzades el patrimoni bibliogràfic de les quals acumula al voltant d'1.500.000 monografies i unes 70.000 col·leccions de revistes, a més d'una altra mena de materials com a mapes, fotografies, manuscrits, etc.

Com a institut mixt del Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat Politècnica de València, es beneficia de l'accés que totes dues institucions proporcionen.