Skip to main content

Ismael Ràfols, Llorenç Arguimbau

En aquest monogràfic hem convidat contribucions per a reflexionar sobre els reptes plantejats en la comunicació científica en espais temàtics, geogràfics, socials o idiomàtics que són percebuts com a perifèrics en recerca, com ara el turisme, l'esport o les humanitats, o les llengües minoritàries. Els articles exploren els canvis en l'ús d'indicadors en avaluació, les transformacions vers la ciència oberta i la (re)valorització de la contribució social, la comunicació científica en aquests àmbits locals i professionals, i les inèrcies de marcs culturals i administratius davant aquests canvis.

Additional data

Year of publication 2018
Journal BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
DOI 10.1344/BiD2018.40.21
Reference Ismael Ràfols, Llorenç Arguimbau (), . BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, , p. 1