Skip to main content

Authors:
Monsonís-Payá, Irene; Lozano, J. Félix; García-Melón, Mónica

Body

EL CONCEPTE INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ RESPONSABLE (RRI, per les seues sigles en anglès) ha despertat un interès notori per part de la comunitat científica a Europa. La inclusió d’aquest concepte el 2010 en les polítiques europees de recerca, de desenvolupament i d’innovació (R+D+i) ha suposat un element tractor indiscutible. L’RRI agrupa les preocupacions d’un cos teòric que ja va sorgir al segle XVIII (von Schomberg, 2013) i cristal·litzà durant el segle XIX (Stilgoe, Owen i Macnaghten, 2013). L’increment de la capacitat tecnològica ha dis-corregut paral·lelament amb l’interès per les conseqüències i pels im-pactes de l’activitat investigadora. No obstant això, l’ús de les sigles RRI per a canalitzar aquestes preocupacions és encara molt incipient. Aquest fet ha provocat una reacció per part de la comunitat científica, la qual es planteja com deuen articular-se i mesurar-se els esforços realitzats en aquest marc i com cal integrar els esforços previs realitzats en camps concomitants. L’objectiu d’aquesta comunicació és presentar una proposta per a la integració dels esforços que s’han dut a terme en el camp de la responsabilitat social universitària a Espanya.

Year of publication 2017