Skip to main content

La formació de capital humà d'excel·lència és un repte assumit per INGENIO des dels seus inicis, ja que constitueix una de les nostres vies d'interacció i intercanvi de coneixement amb l'entorn socioeconòmic. En aquest àmbit, el nostre Institut posa a la disposició d'estudiants, personal investigador i professionals, una destacada formació en l'àrea de la gestió de la Ciència i la Tecnologia. Aquestes opcions formatives, basades en el desenvolupament de competències, destaquen pel seu nivell acadèmic i per l'experiència del professorat. A més, estan coordinades en estreta col·laboració amb altres institucions nacionals i internacionals i avalades per una experiència organitzativa i acadèmica de més de 10 anys.

Masters propis

Masters oficials

Alguns membres del personal investigador de l'Institut participen en els següents Masters Oficials a nivell nacional:

Estudis de Postgrau