Skip to main content

Des del passat 5 d' octubre i fins al proper 16 de novembre, l'Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement, INGENIO (CSIC-UPV) està col·laborant amb el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya en un cicle de tallers per treballar en el disseny d’agendes compartides transformatives emprant la del Consorci de Política d’Innovació Transformativa (TIPC).


L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha estat nomenada pel CSIC unitat associada d’R+D+I, per a fer diversos estudis juntament amb INGENIO (CSIC-UPV) per un període de 3 anys.