Skip to main content
Wed, 11/09/2019 - 10:18

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha estat nomenada pel CSIC unitat associada d’R+D+I, per a fer diversos estudis juntament amb INGENIO (CSIC-UPV) per un període de 3 anys.

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), organisme adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, va resoldre el 29 de juliol de 2019 atribuir a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) la condició d’unitat associada d’R+D+I per un període de tres anys. Aquesta relació és materialitzarà a través d’una col·laboració amb l’Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement INGENIO (CSIC-UPV), institut mixt del CSIC i la Universitat Politècnica de València. L’objectiu principal que es pretén assolir amb l’associació d’activitats d’aquestes dues entitats és avançar en el coneixement global i local sobre nous models d’avaluació de la ciència orientats a l’impacte i la rellevància, fent èmfasi especialment en la recerca en el camp de la salut mental.

Més informació: