Skip to main content
Tue, 10/11/2020 - 13:16

Des del passat 5 d' octubre i fins al proper 16 de novembre, l'Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement, INGENIO (CSIC-UPV) està col·laborant amb el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya en un cicle de tallers per treballar en el disseny d’agendes compartides transformatives emprant la del Consorci de Política d’Innovació Transformativa (TIPC).

Aquesta col·laboració s'ha forjat amb la intenció d'abordar els grans reptes estructurals que hi ha a Catalunya amb la metodologia d'agendes compartides; una metodologia innovadora que es construeix i s’adapta a partir dels aprenentatges de les entitats i els territoris que l’apliquen. No es tracta d’una metodologia prescriptiva, sinó d’una guia per a orientar els processos cap a trajectòries de desenvolupament territorial més sostenibles, inclusives i justes. Aquesta pràctica està inspirada en el en el marc teòric de la política d’innovació transformativa de TIPC.

L'objectiu principal del cicle és el de reflexionar i treballar amb diferents entitats per a identificar com contribuieix la seua fulla de ruta d'actuacions als objectius de les agendes compartides del seu territori, com incrementar l'impacte i com mesurar-lo. La metodologia utilitzada és la del TIPC, que parteix de la formulació d’una teoria de canvi que relaciona les actuacions de les entitats amb els canvis transformatius que es volen aconseguir al territori (“transformative outcomes”).  

Per part d'INGENIO, Jordi Molas i Alejandra Boni, director i subdirectora d’INGENIO i membres de TIPC, són les persones encarregades d'impartir aquest cicle de tallers, amb la col·laboració de Paulina Terrazas i de Diana Carolina Velasco.  Aquest personal investigador treballa en metodologies per codissenyar polítiques d’innovació transformatives i per a l’avaluació del seu impacte mitjançant un enfocament formatiu.

Actualment estan desenvolupant el disseny i la implementació d’una estratègia d’avaluació formativa per al projecte europeu MOTION (Building a methodology and community of practice for catalyzing transformative change through System innovation). Es tracta d'un projecte europeu de referència en el qual INGENIO, amb la col·laboració de socis de CLIMATE-KIC, treballa per a desenvolupar i provar noves metodologies que faciliten la transició de regions i ciutats cap a economies amb baixes emissions de carboni.

Al taller celebrat ahir, es presentaren les teories de canvi revisades de les d’agendes compartides i es seleccionaren els resultats transformadors amb els quals es continuará treballant. Aquests estarán vinculats amb les activitats i seràn coherents amb els objectius que es volen aconseguir.