Skip to main content

Álvaro és professor contractat doctor al Departament de Projectes d'Enginyeria de la UPV. Posseeix un perfil interdisciplinar, ja que va estudiar enginyeria tècnica industrial (Univ. de Cantàbria), enginyeria en automàtica (Univ. del País Basc), màster en desenvolupament rural (Univ. Federal do Rio Grande do Sul, Brasil) i doctorat en economia agroalimentària i medi ambient (UPV).

La seua docència se centra al Màster U. en Cooperació al Desenvolupament, on coordina el grup d'innovació educativa EICE-MACODE. També participa als postgraus d'Innovació per a la Transformació Social i Ambiental que organitza Ingenio, coordinant el mòdul del sistema sociotècnic digital.

A nivell de recerca, l'interessen els processos de desenvolupament, les metodologies participatives, la innovació social de base i, en general, l'impacte social que pot generar la tecnologia. De fet, la tesi doctoral es va centrar a analitzar l'impacte social de projectes d'electrificació rural amb energies renovables als Andes mitjançant el paradigma de desenvolupament humà i l'enfocament de capacitats. Enllaç a tesi aquí (http://riunet.upv.es/handle/10251/34459).

Selecció 5 publicacions:

Guijarro, Ester; María Clavel; Fernández-Baldor, Álvaro. (2022) Participatory Methodologies for Self-Management of Waste: Case Study for the Reduction of Plastics in the Sahrawi Refugee Camps. Sustainability, 237 (14), 1 - 17. 10.3390/su14042037

Leivas, Monique; Maicas-Pérez, Marta; Monge-Hernández, Carmen Lidia; Fernández-Baldor, Álvaro. (2022) “They Take Away What We Are”: Contributions of a Participatory Process with Photovoice to the Capabilities for Epistemic Liberation of Young People. Journal of Human Development and Capabilities, 1 (23), 50 - 72. 10.1080/19452829.2021.2005555

Boni Aristizábal, Alejandra; Lopez-Fogues, Aurora; Fernández-Baldor, Álvaro; Millan, Gynna; Belda-Miquel, Sergio. (2019) Initiatives towards a participatory smart city. The role of digital grassroots innovations. Journal of Global Ethics, 2 (15), 168 - 182. 10.1080/17449626.2019.1636115

Fernández-Baldor, Álvaro; Lillo Rodrigo, Pau; Laia. (2015) A new integral management model and evaluation method to enhance sustainability of renewable energy projects for energy and sanitation services. Energy for Sustainable Development (29)1 - 12. 10.1016/j.esd.2015.08.003

Fernández-Baldor, Álvaro; Boni Aristizábal, Alejandra; Lillo Rodrigo, Pau; Hueso, Andrés. (2014) Are technological projects reducing social inequalities and improving people's well-being? A capability approach analysis of renewable energy-based electrification projects in Cajamarca, Peru. Journal of Human Development and Capabilities1 - 15. 10.1080/19452829.2013.837035

“They Take Away What We Are”: Contributions of a Participatory Process with Photovoice to the Capabilities for Epistemic Liberation of Young People
Monique Leivas Vargas, Marta Maicas-Pérez, Carmen Monge-Hernández, Álvaro Fernández-Baldor, 2022. In: Journal of Human Development and Capabilities.
10.1080/19452829.2021.2005555


No s'han trobat notícies.
No s'han trobat documents de treball.
No s'han trobat conferències.