Skip to main content

La generació i aplicació de coneixement requereix intercanvis entre diversos actors socials que operen baix diferents lògiques. INGENIO analitza la creixent rellevància de les pràctiques cooperatives i inclusives en investigació; la co-creació de coneixement amb particular recalcament en les relacions de col·laboració entre actors acadèmics i no acadèmics, i la investigació transdisciplinar.

 

No hi ha notícies relacionades amb aquest àmbit d'investigació.
No es van trobar resultats associats a aquest àmbit d'investigació.
Academic artists’ engagement and commercialisation
21/01/2021 Joaquín María Azagra Caro - Ingenio (CSIC-UPV)

Academic artists are researchers who create artistic work. They form part of the cultural life of cities and contribute to welfare not only trough research but also through art. They may commercialise their art, or use it to engage into scientific knowledge diffusion.


Internationalisation dynamics at play: constructing and diffusing zebrafish as a model organism in Latin American life sciences / Choreographies of collaboration in the Francis Crick Institute
27/02/2020 Rodrigo Liscovsky Barrera / Niki Vermeulen - Science, Technology and Innovation Studies, University of Edinburgh

Internationalisation dynamics at play: constructing and diffusing zebrafish as a model organism in Latin American life sciences - Rodrigo Liscovsky Barrera / Science, Tech