Skip to main content

Els desafiaments als quals s'enfronten les nostres societats requereixen considerar la direcció dels processos d'innovació, més enllà de les seues dimensions purament tecnològiques o econòmiques. En conseqüència, INGENIO analitza el significat i les implicacions de la investigació i innovació responsable, i la contribució dels processos d'innovació a la creació de models socioeconòmics sostenibles i societats més inclusives.


Col·lectiu associat

 

No hi ha notícies relacionades amb aquest àmbit d'investigació.
No es van trobar resultats associats a aquest àmbit d'investigació.
Entendiendo las transiciones a la sostenibilidad desde múltiples perspectivas
16/06/2020 Sergio Segura, Vincenzo Pavone y Pablo F. Méndez - INGENIO (CSIC-UPV)

Pablo Fernández-Méndez: El comunal y el guepardo: Entendiendo las trampas socio-ecológicas para informar las transiciones hacia la sostenibilidad.


Energizing through visuals: How social entrepreneurs use emotion-symbolic work for social change
16/04/2020 José David Barberá Tomás - INGENIO (CSIC-UPV)

Little is known about how social entrepreneurs try to induce enactment of their cause, especially when this cause is difficult to embrace. Through a longitudinal study, we analyze how anti-plastic pollution social entrepreneurs use multimodal (visual and verbal) interactions to influence their targets and promote their cause. Our findings reveal that these social entrepreneurs use what we call “emotion-symbolic work,” which involves using visuals and words to elicit negative emotions through moral shock, and then transforming those emotions into emotional energy for enactment.


Internationalisation dynamics at play: constructing and diffusing zebrafish as a model organism in Latin American life sciences / Choreographies of collaboration in the Francis Crick Institute
27/02/2020 Rodrigo Liscovsky Barrera / Niki Vermeulen - Science, Technology and Innovation Studies, University of Edinburgh

Internationalisation dynamics at play: constructing and diffusing zebrafish as a model organism in Latin American life sciences - Rodrigo Liscovsky Barrera / Science, Tech