Skip to main content

Les polítiques d'investigació i innovació s'enfronten actualment a desafiaments crítics: les noves formes de generació i aplicació de coneixement, l'entrada de nous actors i agents en les activitats científiques i d'innovació, l'alineament de les activitats científiques amb els reptes urgents als quals s'enfronten les nostres societats. INGENIO aborda aquests temes, a través de l'anàlisi de nous enfocaments per a la definició i l'avaluació de polítiques d'investigació i innovació.

 

Des del passat 5 d' octubre i fins al proper 16 de novembre, l'Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement, INGENIO (CSIC-UPV) està col·laborant amb el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya en un cicle de tallers per treballar en el disseny d’agendes compartides transformatives emprant la del Consorci de Política d’Innovació Transformativa (TIPC).


No es van trobar resultats associats a aquest àmbit d'investigació.
No event to display