Skip to main content

La tecnología i la globalització estan canviant profundament el món laboral. L'època que estem vivint comporta oportunitats i reptes pera l'ocupació, la qualitat laboral, les habilitats, la distribució de la renda i la desigualtat. Aquests desequilibris demandaran cada vegada més canvis en les empreses, en els sistemes educatius, en el disseny de polítiques públiques i en les decisions de la ciutadania. INGENIO analitza els determinants i les conseqüències socieconòmiques d'aquestes transformacions en el mercat laboral.

No hi ha notícies relacionades amb aquest àmbit d'investigació.
Academic artists’ engagement and commercialisation
21/01/2021 Joaquín María Azagra Caro - Ingenio (CSIC-UPV)

Academic artists are researchers who create artistic work. They form part of the cultural life of cities and contribute to welfare not only trough research but also through art. They may commercialise their art, or use it to engage into scientific knowledge diffusion.