Skip to main content

Les creixents disparitats territorials són el resultat del baix potencial d'innovació a les regions perifèriques i les manques en les empreses localitzades en aquestes. INGENIO contribueix al debat d'aquests problemes, per a abordar situacions com l'augment de la desigualtat i la disminució dels ingressos entre una gran part de la població.

 

Principals projectes en els quals estem involucrats en aquest àmbit d'investigació. Una llista completa està disponible ací.
 
No hi ha notícies relacionades amb aquest àmbit d'investigació.
No es van trobar resultats associats a aquest àmbit d'investigació.
Innovating but still poor: the challenges of regional development in regions with mature industries
26/11/2020 David Barberá / Pedro Marques - INGENIO (CSIC - Universitat Politècnica de València)

The persistence of patterns of decline or stagnation in developed countries has led to a renewed interest in the study of less developed regions. This renewed interest is informed by a variety of approaches, which range from studies on the unequal distribution of economic power and resources to analysis of regional endowments, such as human capital or quality of institutions. However a persistent misconception in some of this literature is that the primary factor explaining levels of development is innovation happening within firms.